close
دانلود آهنگ جدید
فاز 0

پرندیار | نیازمندی های پرند شهرداری شهر پرند خدمات: امور شهری و مديريت شهری  آدرس دقیق : فاز 0- بعد از دانشگاه آزاد میدان بصیرت   تلفن تماس  :     56932840                           56935140   تلفن مرکزی :     56930059  تلفن روابط عمومی :    56933014 تلفن خدمات شهری :  56933055 تلفن سازمان حمل و نقل :  56794003 دورنگار : 56930049   آدرس یابی آنلاین شهرداری پرند  

امروز سه شنبه 23 مهر 1398